Prezentarea își propune să arate că paradigma suport a cărții Capcana lui Tucidide. Mai pot evita Statele Unite și China evita războiul?”, carte apărută și în România în anul 2022, poate crește artificial tensiunile dintre Washington și Beijing.

Realismul ofensiv, pentru că aceasta este paradigma despre care discutăm, are o înțelegere puțin nuanțată a puterii unui stat, este normativ, acordă prea puțină importanță diplomației și factorilor interni, și decontextualizează. În felul acesta, ecuația de securitate din zona Indo-Pacifică este mult simplificată, iar un instrument analitic – asta este în definitiv o paradigmă – este confundat cu realitatea strategică din regiune.

Teza profesorului de istorie și științe politice american Graham Allison este că interacțiunea strategică dintre o putere emergentă și o putere conducătoare poate conduce la război, întrucât prima ar putea să încerce să înlăture influența strategică a celei din urmă. Profesorul american expune șaisprezece cazuri din ultima jumătate de mileniu în care a apărut Capcana lui Tucidide. În marea majoritate a cazurilor, adică în douăsprezece, fricțiunile strategice apărute între puterea emergentă și puterea dominantă au condus la război. Profesorul John J. Mearheimer a propus propria variantă a Capcanei lui Tucidide în articolul Can China Rise Peacefully? apărut în 2014. În acest text, Mearsheimer discută tot despre posibilitatea unui conflict militar între China și Statele Unite ale Americii. Teza lui Mearsheimer este că dacă creșterea economică a Chinei va continua ca în ultimele decenii, atunci Statele Unite se vor trezi cu un egal în zona Indo-Pacifică, cu consecința izbucnirii războiului între cele două state.

Care este, mai exact, motivul conflictului?

După Mearsheimer, creșterea economică susținută îi va permite Chinei să devină o putere hegemonică regională, exact așa cum sunt și Statele Unite în emisfera vestică. Ca putere hegemonică, China își va rezolva prin intermediul forței multe dintre problemele cu care se confruntă, de la cele teritoriale la cele privind accesul la apă. Mai mult, ca putere hegemonică, China ar putea face incursiuni în emisfera vestică, adică în curtea Statelor Unite ale Americii, prin îmbunătățirea relațiilor cu Brazilia. Pentru preîntâmpinarea unui asemenea rezultat, Statele Unite pot utiliza trei strategii, respectiv containment, diminuarea creșterii economice a Chinei și, nu în ultimul rând, roll back, adică subminarea statelor care sunt apropiate de Beijing.

Se poate vorbi despre o Capcană a lui Tucidide în raporturile dintre Statele Unite și China? Sau mai ales despre o narațiune de tipul Capcana lui Tucidide?