Sergiu Vele*

În această cercetare a fost studiat un grup de 94 pagini web care promovează, susțin sau sunt partenere ale mișcării separatiste din Donețk și Lugansk. Metodologia aplicată în cercetare a fost analiza de rețea, scopul cercetării fiind identificarea unui model de construcție și funcționare a rețelelor online de pagini web care susțin mișcarea Novorossia. Ipoteza de bază a fost că o rețea de susținere a mișcării separatiste are un nucleu bine determinat, gestionat de actori afiliați instituțiilor de forță din Rusia și două ramificații majore : regiunile separatiste și free-lancerii. Într-o astfel de rețea, informațiile circulă din centru spre periferie, iar free-lancerii, deși sunt parte a rețelei, nu-i pot stabili agenda politică sau informațională.

Date generale

f2Fig 1- Graficul apariției paginilor din rețea

42 (44%) din cele 94 pagini studiate apar în intervalul 2013-2015, maxima fiind 2014 (25 pagini), anul când au loc două evenimente majore : anexarea Crimeei și începutul conflictului din Donbass. Apariția multiplelor pagini electronice care susțin mișcarea Novorossia, fie reprezintă fațada informațională a mișcării, se încadrează perfect în tipul de război multi-level, care, concomitent, are loc și pe front fizic, economic, dar și pe cel ideatic, pentru „inimile și mințile” populației țintă.

f3

Fig 2 : Graficul apariției paginilor 2013-2015

Privind atent doar intervalul 2013-2015, putem observa destul de ușor că maximele locale sunt asociate unor evenimente precum : Anexarea Crimeei (trimestrul 1, anul 2014), Începutul Conflictului din Donbass (trimestrul 2, anul 2014), Venirea la conducerea Donețkului lui Zakharchenko (trimestrul 4, anul 2014).  Din ianuarie 2015, odată cu semnarea acordurilor Minsk-2, frecvența apariției paginilor pro-Novorossia scade.

f4

Fig 3 : Tipul paginilor

Majoritatea paginilor din rețea sunt organizații care promovează deschis cauza separatistă, fie le sunt partenere. Agențiile și portalurile de știri reprezintă 25% din rețeaua studiată, iar, organizațiile de veterani 18%.

f5

Fig 4: Locația fizică a administratorilor paginilor

Pagina web poate fi înregistrată și administrată din orice colț al lumii, fapt care generează dificultăți în a identifica administratorii și afiliații lor. În procesul de colectare a datelor, am atras atenția și asupra datelor de contact pe care le oferă administratorii, dar și asupra hostingului (în cazurile unde lipseau datele de contact). Majoritatea paginilor cu date de contact declarate sunt administrate de organizații localizate în Moscova. Un număr de 24 pagini nu au o localizare identificată, iar 6 pagini sunt administrate direct din Donețk.

f6

Fig 5: Costurile de administrare

Administrarea unui website implică costuri: hostingul, contentul, administrarea, publicitatea, etc… Costurile sunt acoperite fie din fondurile organizației care deține pagina, fie din profitul pe care îl generează publicitatea. Dacă organizația poate miza pe resursele interne- sponsori, contribuții benevole,   portalurile de știri, pentru a acoperi costurile de administrare, au nevoie de publicitate. Fără publicitate, existența și politica editorială a portalurilor de știri depind total de sponsor. În acest caz, nu putem vorbi de un model de business, ci de canale de propagandă a mesajelor politice. În rețeaua studiată, au fost identificate 14 portaluri de știri care nu au publicitate pe website. Estimativ, în perioada studiată, la un minim de 3 angajați plătiți cu salariu mediu 333$ (salariu minim pentru un IT-st rus), cheltuielile de administrare pot urca la 384,000$, bani originea cărora e dificil de determinat. Cifrele sunt estimative și nu iau în calcul frecvența apariției contentului și cheltuielile de promovare pe rețelele de socializare (atât costul forței de muncă, cât și prețul pentru promovare). Acestea pot adăuga între 5-10% la cost. În plus, a fost identificat un website (http://nrt24.ru/en) cu content în multiple limbi europene, care, indiferent de prezența sau absența publicității, nu poate exista fără contribuții externe.

Structura rețelei

f7

Fig 6: Structura rețelei „Novorossia”

Fiecare punct în rețea reprezintă o pagină electronică a unui proiect, portal de știri, a unei organizații, fie instituții de stat. Legăturile reprezintă referințele de pe o pagină către alta (date colectate în secțiunea „Parteneri”). Legătura poate avea sens unic, fie poate fi reciprocă. În dependență de legăturile construite, nodurile pot fi „centrale”, fie marginale. Identificarea actorilor cheie din rețea oferă posibilitatea identificării structurii rețelei, modului ei de construcție și funcționare.

Studiind legăturile între paginile partenere, la nivel macro, putem identifica 3 grupuri mari, care se disting geografic, funcțional și structural : grupul Donețk, grupul Antimaidan, grupul Strelkov.

 1. Grupul Donețk e format din agenții de știri gestionate de liderii separatiști. Administrarea lor are loc atât din Donețk, cât și din Moscova. Pot fi identificate 2 subgrupuri:

a. Novorossia.Su – administrată de Pavel Gubarev și apropiații săi. În grup intră 4 agenții, inclusiv nrt24.ru/en (novorossia.today), cu versiune în limba engleză.

b. Subgrupul Zakharcenko, e apropiat lui Alexandr Zakharchenko, liderul Republicii Donețk ( de curând, liderul auto-proclamatei Malorossii). Liderul republicii separatiste mai are în administrare întreaga rețea a paginilor electronice ale instituțiilor locale (parlament, consiliu, ministere).

Administrarea paginilor e făcută de separatiști, în scopuri propagandistice. Paginile administrate de Gubarev sunt create în martie-mai 2014 (chiar la începutul rebeliunii din Donețk). În faza inițială a rebeliunii, Gubarev avea funcția de Guvernator Popular al Donețkului și era persoana cheie a mișcării. Paginile apropiate lui Zakharchenko, sunt create începând cu luna august 2014, când el e numit șef al regiunii Donețk. Consolidarea puterii politice, astfel, e dublată de consolidarea rețelelor de propagare de informații.

 1. Grupul Antimaidan e un cluster din circa 40 de pagini partenere, care direct, sau prin intermediari, sunt legate de organizația Antimaidan- nodul central din rețea.

Rețeaua e formată, din organizații civice/politice și organizații de veterani. Nucleul dur este organizația Antimaidan, Uniunea Veteranilor Afganistan, Organizația Veteranilor Trupelor Aeropurtate, Organizația Armata Centrală a Cazacilor. Portalul Rusvesna reprezintă singurul site de știri din nucleul dur. Totodată, Antimaidan și Rusvesna sunt nodurile centrale, din perspectiva numărului de legături cu alte noduri din rețea, cât și din perspectiva rolului de intermediari.

 1. Grupul Strelkov : Grupul e format în jurul website-ului organizației „Novorossia lui Igor Strelkov”, a cărei lider e Igor Strelkov, fostul comandant al separatiștilor din Donețk. Nodurile din rețea nu contactează între ele, unicul punct de legătură fiind pagina Organizației „Novorossia lui Igor Strelkov”. E un grup în care lipsesc portalurile de știri și unul care nu are legături cu portaluri de știri. Organizațiile afiliate grupului sunt marginale și, deseori, au agendă diferită de Grupul Donețk și Antimaidan.

f8

Fig 7 : Nucleele rețelei

 • Nucleul rețelei e format din organizații și agenții de știri. Grupul Antimaidan e construit în jurul organizației Antimaidan și agenției de știri Rusvesna (primăvara rusă). Nucleul Grupulul Donețk e compus din agenții de știri. Organizația ”Donbasul Liber” face legătură între subgrupul afiliat lui Zakharchenko și cel afiliat lui Gubarev.  Grupul Strekov e slab conectat la rețea. Organizația de legătură e Centrul de cultură slavă. În mare, se confirmă statutul lui Strelkov și afiliaților ca „freelanceri”. Legătura între grupul Donețk și Antimaidan e realizat prin agenția Rusvesna, poartă de transmitere a mesajelor din centru spre periferie.

f9

Fig 8 : Jucătorii cheie

 • Cel mai mare număr de jucători cheie poate fi regăsit în Grupul Antimaidan : organizațiile Antimaidan, „Urmașii Victoriei”, Societatea cazacilor; agenția de știri Rusvensna, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan și Organizația Veteranilor Trupelor Aeropurtate. Jucătorul cheie din Grupul Donețk e portalul de știri DNR24, care face legătură între grupul Antimaidan și alte portaluri de știri din Donețk. Totodată, statutul de jucător-cheie a websiteului „Novorossia lui Igor Strelkov” e datorat multiplilor parteneri, care nu sunt legați de alte noduri din rețea. Grupul e izolat și structurat ierarhic, în vârf fiind plasată organizația lui Strelkov.

f10

Fig 9 : Intermediari cheie

 • Harta intermediarilor cheie, în mare, se suprapune hărții „nucleelor” rețelei. Rolul de intermediar, oferă posibilitatea de a „lega” nodurile care, aparent, nu au legătură directă, fie nu divulgă legăturile directe, din diverse motive. În rețeaua Novorossia, putem identifica 4 intermediari cheie :
 1. Organizația Antimaidan, care este intermediar cheie într-o rețea de 40 organizații care, direct sau indirect, susțin cauza separatistă. În rețea există atât organizații de veterani, organizații civice, cât și instituții de stat.
 2. Portalul de știri Rusvesna. E un website mai puțin cunoscut, însă e intermediar cheie in rețeaua de propagare a informațiilor legate de Novorossia. Cu un trafic de 20 mii persoane zilnic, el face legătura între rețeaua Donețk și nucleul de organizații simpatizante din Moscova.
 3. „Novorossia lui Igor Strelkov”- intermediază relațiile între actorii din grupul său. Nu are influență globală.
 4. Centru de Cultură Slavă- intermediar, mai curând formal decât activ. Leagă de rețea grupul lui Strelkov.

f11

Fig 10 : Rețea de propagare a informațiilor

 • Dacă lăsăm în rețea doar agențiile de știri și legăturile între ele, identificăm 3 subgrupuri- rețele de propagare de informații. Majoritatea nodurilor din rețea face parte din Grupul Donețk, un detaliu destul de relevant, pentru că putem deduce logica funcționării grupului, care e puternic axat pe propagandă. Jucătorul cheie, e http://rusvesna.su/ , membrul grupului Antimaidan, însă cu legături solide cu numeroasele portaluri de știri din Donețk. În Grupul Donețk, distingem 3 subgrupuri. Două sunt asociate centrelor de putere din regiunea separatistă : 1) Subgrupul lui Zakharcenko, 2) Subgrupul lui Gubarev. Gestionarii subgrupului 3 nu au fost identificați. Merită  menționat că subgrupul lui Zakharchenko e puternic legat de rețeaua Antimandan și, implicit, de organizațiile și centrele de putere din Moscova.

f12

Fig 11: Modelul de construcție a rețelei

 • Rețeaua studiată ne oferă posibilitatea să identificăm un model. În centrul rețelei de susținere a cauzei separatiste e un nucleu de organizații rezidente în Rusia, cu puternice legături cu organizații de veterani și organizații cu profil naționalist/sportiv. Nucleul are și o rețea de agenții de știri, care facilitează circulația informațiilor. Nucleul e conectat cu Separatiști prin agenții de știri. Tot agențiile de știri conectează în rețea organizațiile politice/civile locale. Nu există legături puternice între organizațiile din regiunea separatistă cu organizațiile din nucleu, deci, susținerea cauzei e una indirectă. În model mai apar și free-lancerii, rețea de organizații care simpatizează cauza separatistă, însă, care nu obligatoriu, sunt aliniați cu mesajul Nucleului.
 • Concluzii
 1. Conform modelului identificat, mesajele propagandistice și agenda informațională/politică circulă din Nucleu (plasat geografic în Moscova), cu puternice legături și cu instituțiile de stat, spre regiunea separatistă. Comunicarea e centru-periferie, nu invers.
 2. În interiorul rețelei vom identifica o agenție de știri și o organizație cu indicatori de centralitate foarte mari. În „Rețeaua Novorossia”, nodul organizațional central e Organizația Antimaidan, formată ca reacție la Maidanul din Kiev și portalul de știri Rusvesna, un website propagandistic al întregului proiect „Primăvara Rusă”. Cei doi actori nu sunt obligatoriu poli de putere, însă, în jurul lor se formează „scheletul” grupului. În plus, ei facilitează interacțiunea numeroaselor noduri din rețea.
 3. În rețea vor exista și free-lanceri – organizații care susțin cauza, însă, politic, nu sunt aliniate total mesajelor și scopurilor Nucleului. Strelkov a jucat rol important în declanșarea conflictului din Estul Ucrainiei, fiind, de facto, comandantul întregii armate separatiste din mai-august 2014. Din august, el e revocat din funcție și nu mai revine în Donbas. El și afiliații lui critică agenda moderată a lui Putin în Ucraina. Influența lui în rețea e minimă.
 4. Organizațiile civile și politice ale separatiștilor sunt slab legate de partenerii lor din Moscova. Nu există legătură directă și asumată pentru susținerea separatismului, suportul fiind realizat prin metode mai puțin transparente, iar „febra informațională” în regiune e crescută prin proxy creați ad-hoc. În rețeaua studiată, Gubarev și Zakharchenko, administratorii celor mai multe pagini de știri din regiunile separatiste, sunt și doua centre de putere. Finanțarea portalurilor e realizată de ei.

Sergiu Vele este absolvent al Masterului de Studii de securitate și analiza informațiilor al Universității din București (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială).