Fordítás román nyelvből.

———————————————————————————————————-

Fotó: Orbán Viktor a titkosszolgálat első beszervezési kísérlete idején. Forrás itt (aici).

C. Ioana*

A 2022 április 3-i választások alkalmával, amely nem csak Magyarország, hanem Románia és az Európai Unió számára is fontos, a LARICS egy terjedelmes, több epizódból álló sorozatot indított útjára a szomszédos ország politikai valóságáról. Megpróbáltuk megérteni a közelmúlt magyarországi fejleményeit, a főszereplőkre és a körülöttük lévő csapatra összpontosítva. Ebben a számban befejezzük ezt a fejezetet, az Orbán-rezsim sikereire vonatkozó sajátos értelmezési rendszerre irányítva a közvélemény figyelmét. – Orbán Viktor együttműködése az orosz és a magyar titkosszolgálattal. A jelen sorozat első része itt (aici) olvasható, a második része itt (aici), a harmadik itt (treia), a negyedik itt (aici), az ötödik itt (aici), a hatodik itt (aici). A sorozat angol nyelvű változata ITT olvasható, a magyar nyelvű változata pedig ITT . (LARICS).

Úgy tűnik, hogy Magyarországon sincsenek véletlenek. A sokakat régóta foglalkoztató kérdés az, hogy hogyan került Orbán Viktor ilyen gyorsan előtérbe és ilyen magasan az élvonalba? Honnan a magyarországi rendszer reakciójának hiánya a felemelkedésre és hatalmon maradásra? Honnan bukkant elő ez a teljesen ismeretlen vidéki fiatalember 1989. június 16-án a (CSAK) hat megszólaló között a piacon, közvetlenül az állampárt hivatalos lemondása és a szovjet megszálló csapatok kivonása előtt a budapesti Hősök terén összegyűlt 250.000 ember előtt? Ki hajtotta oda? Tényleg elkerülte volna a magyar Titkosszolgálat figyelmét az a tény, hogy Soros György 1986 óta (!), a kommunista rendszerben, az orosz hadsereggel és a szovjet KGB egész magyarországi hálózatával a helyszínen, támogatta a Bibó Kollégium jogi hallgatóinak csoportját, ahol maga Orbán Viktor is elnökként tevékenykedett?

Nehezen hihető el. A kérdés tehát továbbra is fennáll: Orbán Viktor egyfajta önerőből felemelkedett ember volt, aki hollywoodi mintára a kommunista rezsim alatt egyedül, a mélyről emelkedett fel, egy hatalmas baráti csapatot alkotott, és a rendszer minden akadálya ellenére előre tört és…. ő maga vált a Rendszerré

Úgy tűnik, hogy a válasz egy kicsit prózaibb, és Orbán Viktor története nem egy … amerikai filmtörténet, hanem egy keleti, annak a Keletnek a története, amely 1990-ben hirtelen előbújt a szovjet rezsim szárnyai, illetve leigázási és ellenőrzési eszközei mögül. Beleértve, vagy elsősorban a Biztonság eszközeit is!

Egy történet együttműködőkkel, beszivárogtatott, védett, meghajtott emberekkel.

Ebből a szempontból az Orbán Viktor hirtelen felemelkedésének dilemmájára a válasz, a budapesti sajtó szerint (presei de la Budapesta), „természetes” lenne részünkről. Más szóval, Orbán Viktor a gulyás-kommunizmus, hanem a … magyar biztonság terméke volt, és az is.

Ezért olyan, mint a jereváni Rádióban: igaz, hogy felemelkedett, de nem alulról, hanem a titkosszolgálatok „magasságából”.

Orbán Viktor valószínűleg a Keleti biztonság egy másik „Petrov”-vá válik, ha az idők kedveznek.

Addig azonban lássuk, hogy mi kerül most terítékre.

Azok a kérdések, melyekre Orbán Viktor nem válaszol

Az Orbán Viktor tagságáról vagy a magyar titkosszolgálatokhoz való kötődéséről szóló vita régi. Ezekről a dolgokról először 2009-ben, a választás előtti évben beszéltek Magyarországon, majd 2012-ben újra fellángoltak a viták, 2021-ben pedig újra megindult a közforgalmuk. Soha nem derült fény rájuk, magához a magyar miniszterelnökhöz intézett kérdések ellenére sem.

Orbán Viktor beszervezésére vonatkozó javaslat 1981- ből.

Orbán Viktor soha nem mondott semmit barátainak vagy közeli hozzátartozóinak a katonai besorozással (lásd a fotót) kapcsolatos eseményről. Orbán csak 2005-ben, 25 évvel az esemény után, a sajtó általi nyomás következtében, hozott nyilvánosságra egy dokumentumot az Állambiztonsági Szolgálat archívumából, amely szerint a „kísérlet” nem járt sikerrel.

Csakhogy ez nem minden.

Orbán Viktor biztonsági együttműködési iratcsomója még fontos mérföldköveket tartalmaz.

2012-ben a Kuruc.info című kiadvány újraindította az ügyet, és olyan elemeket tett le az asztalra, amelyek sürgős tisztázásra szorultak volna Orbán Viktor részéről itt (aici) és itt (aici). Azonban nem tisztázódtak soha.

Miről van szó?

A Kuruc.info dokumentumsorozatot közöl az egykori kommunista-szovjet biztonság levéltárából, köztük Orbán Viktor miniszterelnök kézzel írt feljegyzését, amelyet az újság minden kétséget kizáróan hitelesnek mutat be (a Kuruc.info újságírói azt mondják, hogy a kézzel írott feljegyzést elküldték a szakértőnek, és az írás kétségtelenül Orbán Viktor miniszterelnök kézírása)

Alább bemásoljuk a jegyzetet:

Fotó: Orbán Viktor kézzel írott jegyzete

A kézzel írott jegyzetben megjelennek:

“Csáki István

Temesvári– titkos küldöttek –FIDESZ belső tag

Győri Gábor hálózati személy

Kövér”

Az idézett újság szerint, a kézírásos feljegyzésben szereplő Csáki István azonos a II. Biztonsági Főcsoport keretébe tevékenykedő Csáki István biztonsági őrnaggyal. Második név: „Temesvár” fedőnevű titkos ügynök, akit Szeszák Zsoltként (született: 1968. szeptember 9-én Szekszárdon) azonosítottak az újságírók.

Azonban ki „Győri Gábor”?

És itt robban a bomba. Egy 1989. június 23-án kelt másik magyar biztonsági okirat szerint Tarján István alhadnagy Orbán Viktort (született: 1963.02.31. Székesfehérváron) „Győri Gábor” összekötőként azonosítja (lásd a lenti iratot).

Bár a „Győri Gábor” név kulcsfontosságú egy már nem kézzel írt, hanem hivatalos dokumentumban is, a Kuruc.info újságírói szerint Orbán Viktorban soha nem volt meg a bátorság és becsület, hogy tisztázza a névvel való kapcsolatát. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által kiadott hiteles dokumentumot nem lehet azonban egyszerűen figyelmen kívül hagyni. De Orbán Viktor eddig pontosan ezt tette.

Visszatérünk a kézírásos dokumentumra. A negyedik név „Kövér”. A „Győri Gábor” felé mutató nyíl többféle módon értelmezhető, mondja a Kuruc.info: ha egyenlőségjelnek tekintjük, akkor „Győri Gábor” azonos Kövér Lászlóval s, tehát két használt fedőnév; amennyiben nem, a jel egyéb jelentéssel is bírhat. Annyi bizonyos, hogy a miniszterelnök erre a kérdésre sem válaszolt, pedig a sajtó minden csatornán közvetítette.

Forradalom a „rendőrség engedélyével” vagy forradalmárok a Rendszer védelmében

Fotó: Orbán Viktor és Soros György a budapesti parlamentben. Forrás itt (aici).

Bizonyára vannak és lesznek még bizonyítékok ebben az ügyben. Egyelőre az Orbán-rezsim biztonságban tartja azokat. De a bomba időzítve van. És ketyeg. Addig is szolgáltathatók olyan közvetett bizonyítékok, amelyek egyértelműen igazolják, hogy a valóságban a fiatal Orbán Viktor soha nem állt távol a hatalomtól – vagy a hatalom tőle! -, a feje fölött mindig védőernyővel rendelkezett, mely gyakran láthatatlan volt.

A budapesti sajtó által közölt egyik bizonyíték, amely Orbán Viktor és a magyar titkosszolgálat együttműködését sugallja, sőt megerősíti, egy „szigorúan” titkos dokumentumból, a Fejér megyei Milícia-felügyelőség jelentéseiből származik, ahol egyértelműen látható, hogy a leendő miniszterelnök tevékenységét, illetve az ő vagy a menyasszonya külföldi utazásait miként figyelik és védik a legmagasabb szinten (az alábbi dokumentum).   

Lemásoljuk ezt a dokumentumot, beleértve a 2012-ben a sajtóban (presă) megjelent megjegyzést is: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon belüli állambiztonsági szervek által Orbán Viktor társaságára vonatkozóan 1982 májusában készített ellenőrzésből az alábbi olvasható: néha tele van önelégültséggel, arrogáns, komolytalan hozzáállást tanúsít… a barátaival szemben, néha képmutató, saját érdekeit követőként jellemezhető. Képességeit középszerűre becsülik… Eszményképei az értelmiségi foglalkozások művelői, köztük az aktuális érdeklődési körhöz kapcsolódó közéleti szereplők. Szellemi fejlődését pozitívan befolyásolta édesapja sokrétű szociális tevékenysége, magyarországi Szocialista Munkáspárti tagsága. Általában a szocialista rendszerünkhöz hűséges fiatalként jellemezzük”.

A Kuruc.info azt is megjegyzi, hogy, „a kommunista állam biztonságára különleges garanciát jelentett Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző személye, aki a Kádár- rendszer becsületes és tisztelt követője volt (OrbánViktor apjáról és általában az Orbán családról lásd itt (aici), a mi megjegyzésünk). 1982 február 21-től egy államközi szerződés eredményeként Líbiában dolgozott, és 1983-84-ben tért vissza végleg Magyarországra. „Élmunkás” kitüntetéssel rendelkező, többszörös szocialista brigádtag. Ismeretes, hogy 1958 óta tagja a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségnek (KISZ), aktív szervezői tevékenységet folytat. 1966-tól felvették a Magyar Szocialista Munkáspárt (PSMU) tagjai közé, propagandista minőségben. Társadalmi fejlődésünkkel kapcsolatban kialakult véleménye következetesen kommunista, ami gyermekkori nevelésében is meglátszik.

Ilyen körülmények közt nevelkedett Orbán Viktor. És ez nem minden. Az 1986. augusztusi állambiztonsági jelentések által bizonyított valóság az, hogy Horváth István belügyminiszter, a Magyar Szocialista Néppárt Központi Bizottságának a tagja, az apósa, Stumpf István, a Jogi Egyetem igazgatója és a Bibó Kollégium programfelelőse volt igazából Orbán Viktor és társaságának a védnöke.

Fotó: Horváth István, a Magyar Népköztársaság erős belügyminisztere, Stumpf István, az 1986 óta Soros György pénzéből finanszírozott híres Bibó Kollégium igazgatójának az apósa, ahol Orbán Viktor és csapata nevelkedett.

Következésképp Orbán Viktor kezdettől fogva erős védőernyővel rendelkezett. És ahogyan azt a magyar kiadvány is írja „Ők tudták ezt, különösen Orbán és Lévai Anikó (Orbán Viktor jegyese)”. „Ők előre tudnak mindent, nevetnek, tréfálnak, „bátor kritikával” és gúnyos megjegyzésekkel fogadják a rendőrök tetteit, mert biztosak lehetnek abban, hogy bármi történik, nem bánthatják őket. Ezt többször állítja Lévai Anikó, akinek magabiztos mondatai egymás után jelennek meg az állambiztonsági jelentésekben.”

Íme egy konkrétpélda a Kuruc.info oldalairól: „1986. augusztus 12-én a Nógrádi Rendőr-főkapitányság III/III. osztályának vezetője megkapja egy „Bátonyi” fedőnevű titkos alkalmazott jelentését: Amit az alábbiakban leírok, kérem, hogy kezeljék nagyon bizalmasan és diszkréten. Többször említettem már, hogy ismerősünk (Lévai Anikó, a szerk. megj.) nagyon tájékozott minden soron lévő eseményről, még kormánykörökben is. Annak ellenére, hogy titkosak, első kézből kapom meg az információkat, ami nem kis dolog, mert nem mindenki számára hozzáférhetők. Miről van szó? A szervezet egyik tagja, Horváth Andrea és férje (Stumpf István, – a szerk. megj.), aki egy budapesti nagy kollégium igazgatója, mindent tudnak az országban zajló eseményekről, még akkor is, ha azok bizalmasok. Egy szép villában laknak a budapesti Rózsadombon. Andrea Horváth Andrea azonban nem más, mint HI (Horváth István belügyminiszter- szerk.) lánya, egy központi bizottsági tag lánya. A találkozóra a közeljövőben kerül sor Dorogházán: dr. Lévai Anikó, a vőlegénye (nemsokára összeházasodnak, Viktor Orbán a mi megjegyzésünk), Horváth Andrea és férje, illetve két másik személy, akiknek a nevét nem ismerem.

Fotó: A fiatal „ellenzéki” Viktor és Anikó – a Hatalom ernyője alatt. Forrás itt (aici).

„Bátonyi” augusztus 27-én jelentést (notă) tesz: „Horváth országos szinten mindent tud, és amit ő tud, azt tudja a szervezet is, főleg a lányán, Horváth Anikón keresztül…. minden olyan eseményről, amiről kormányszinten döntöttek, amelyeket azonban még egyáltalán nem hoztak nyilvánosságra. Függetlenül attól, hogy a kormány hatáskörébe tartozik-e vagy sem… A szervezet egyre több tagja jut külföldre előadások tartása céljából, és akiken keresztülmegkapják külföldről a megfelelő támogatásokat is. Most volt egy személy New Yorkban, most megy egy másik személy Nyugat-Németországba. Ha valakinek a tagok közül összeütközése van a törvénnyel, rendőrséggel, ha valakit ki kell hozni a börtönből, Horváth István miniszter elintézi. A doktornő (Lévai Anikó, – a szerk. megj.) elmondta, hogy nem számít, ha esetleg lázításért, vagy valami másért letartóztatnák a vőlegényét (Orbán Viktor – a szerk. megj.), mert Horváth azonnal intézkedne, és a vőlegénye azonnal szabadulna.

Egy másik történet Kelet-Európából, a Kommunista titkosszolgálat embereivel…

Mi következik ebből? Egyetlen dolog. Orbán Viktor soha nem volt egy semmiből jött, önerőből felemelkedő ember, a kommunista rendszerrel harcoló makulátlan lovag.  Nevezhető „sikeres projektnek”, csak nem egy önerőből felemelkedő ember, hanem a szovjet és a magyar titkosszolgálat „sikeres projektje”.

Amikor az Orbán-rezsim összeomlik, eltávolítják a rendszer csápjait és valóban megtörténik Magyarország demokratizálódása, újabb dokumentumok kerülnek majd felszínre, a jelenleg megválaszolatlan kérdésekre pedig választ kapunk. És akkor OrbánViktor múltját tiszta lapokkal írják újra. A jelenlegi teljhatalmú vezető valósszínűleg úgy fog járni, mint a bukaresti barátja, Románia volt elnöke, a kommunista titkosszolgálat által adott nevén „Petrov”, aki szintén úgy gondolta, hogy mindenkinek minden alkalommal hazudhat.

Tehát számítsunk arra, hogy Orbán Viktort végül hosszú uralmi és ellenőrzési mandátumok után elutasítják, megalázzák, a nyilvános tér peremére lökik, mint egy romlott fogat, akiről már senki sem akar tudni?

Valószínűleg.

*C. Ioana a bukaresti Egyetem Biztonságpolitikai tanulmányok mesterképzésén végzett, és a LARICS magyar problémák szakértője.