matei-blanaru-color-poza-laircsAbsolvent al Masterului de Multilingvism şi Interculturalitate în Context European la Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare a Universităţii Valahia din Târgovişte.

Interesat de impactul mesajelor distorsionate şi al ştirilor false din mass-media şi mediul public post-decembriste asupra identităţii româneşti actuale.